Katalog zbiorów „MOGAR”

Katalog zbiorów „MOGAR” w Mogielnicy

 1. „Kuszenie Franciszka” – olej/płótno, 60 x 70 cm, mal. w 2012 r. wg foto. – aut.: Oleg Pjak, w kadrze: Franciszek Strynkiewicz, Maria Tatarczuk i Kazimiera Strynkiewicz Szulc;
 2. „Zielone echo” – olej/płótno, 40 x 40 cm, mal. w 2012 r. – aut.: Wacaław Gibaszek (Aborgen);
 3. „Słoneczniki” – kilim stilon./płótno, 55 x 65 cm, 2005 r. – aut.: Grzegorz Zdziech;
 4. „Żółta szadź” – olej/płótno, 40 x 60 cm, mal. w 2009 r. – Wacław Gibaszek (Aborgen);
 5. „Portret Julii Strynkiewicz” – gips w ramie drewn., 21 x 26 cm, odlew (w 6 egz. ok. 1973 r.), w gipsie, wg miedziorytu aut. Franciszka Strynkiewicza;
 6. „Anna z Prokopowiczów i Józef Nastula” – foto/papier., za szkłem, 10,5 x 15,5 cm, ok. 1920 r.;
 7. „Strachy” – olej/płótno, 90 x 120 cm, mal. w 1996 r. – aut.: Wacaław Gibaszek (Aborgen);
 8. „Spacer dorożką” – 35 x 45 cm, reprod./tektura, wg obr. olejn. – aut.: Alfred Wierusz Kowalski;
 9. „Portret Henryka Zdziecha” – ołówek/karton, za szkłem, 30 x 40 cm, 2011 r. – aut.: Oleg Pjak;
 10. „Portret Teresy Zdziech” – ołówek/karton, za szkłem, 30 x 40 cm, 2011 r. – aut.: Oleg Pjak;
 11. „Portret Mieczysława Jóźwickiego” – ołówek/karton, za szkłem, 30 x 40 cm, 2011 r. – aut.: Oleg Pjak;
 12. „Portret Urszuli Zdziech Gibaszek” – ołówek/karton, za szkłem, 30 x 40 cm, 2011 r. – aut.: Oleg Pjak;
 13. „Portret Grzegorza Zdziecha” – ołówek/karton, za szkłem, 30 x 40 cm, 2011 r. – Oleg Pjak;
 14. „Portret Sylwii Gibaszek” – ołówek/karton, za szkłem, 30 x 40 cm, 2011 r. – aut.: Oleg Pjak;
 15. „Portret Kingi Gibaszek” – ołówek/karton, za szkłem, 30 x 40 cm, 2011 r. – aut.: Oleg Pjak;
 16. „Portret Konrada Zdziecha” – ołówek/karton, za szkłem, 30 x 40 cm, 2011 r. – aut.: Oleg Pjak;
 17. „Teresa i Henryk Zdziech” – foto, wydruk barwny/papier, za szkłem, 20 x 25 cm – aut.: Grzegorz Zdziech;
 18. „Portret Henryka Zdziecha w stroju czerkieskim” – olej/ płótno, 46 x 68 cm, mal. w 1975 r. – aut.: Henryk Stefański;
 19. „Młode zbieraczki winogron” – olej/płótno, 55 x 65 cm, kopia olejna wyk. w 2012 r., przez: Anna Fic-Lazor, wg aut.: – Giovanniego Costy;
 20. „Drzewo czereśniowe” – olej/płótno, 50 x 100 cm, kopia olejna wyk. w 2012 r. przez: Oleg Pjak i Anna Fic-Lazor, wg aut.: Berthy Morisot;
 21. „Antoni Strynkiewicz z Marsz. Sejmu RP Maciejem Płażyńskim i in.” – foto, wydruk barwny/papier., za szkłem, 20 x 25 cm, w 1996 r. – aut. foto nieznany;
 22. „Odpust zupełny grzechów, na godzinę śmierci, Ojca Św. – dla Julii Strynkiewicz z rodziną” – z 1930 r., za szkłem, (z fotografią Papieża Piusa XI);
 23. „Portret nieznajomej” – sitodruk/płótno, 50 x 60 cm – aut.: Kramskoj (z Tretiakowskoj Gelierei w Moskwie);
 24. „Kaczeńce” – reprod. barwna/papier, za szkłem, 45 x 65 cm – aut.: Józef Rapacki (z 1924 r.);
 25. „Bliska droga” – akwarela/karton, za szkłem, 46 x 110 cm – aut.: nieznany;
 26. „Boże Narodzenie” – płaskorzeźba w drewnie lipowym, 30 x 50 cm – aut.: nieznany;
 27. „Dorota Strynkiewicz, Maria Jóźwicka (ze Strynkiewiczów) i Mieczysława Gałkowska (ze Strynkiewiczów”,); foto barwne w parku w Mogielnicy, 10,5 x 15,5 cm – ok. 1970 r. (aut.: G. Zdziech);
 28. „Przystań mazurska” (z dwiema wieżami) – akwarela/karton, za szkłem, 35 x 45 cm – aut.: Oleg Pjak;
 29. „Przystań w Nakle nad Notecią” – olej/płótno, 50 x 60 cm, 2002 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 30. „Kwiaty” – kilim stilon/płótno, 62 x78 cm – aut.: Grzegorz Zdziech;
 31. „W pracowni” – olej/tektura, 26 x 35 cm, ok. 1975 r. – aut.: Dorota Strynkiewicz;
 32. „Petrykozy” (plener u Wojciecha Siemiona), olej fakturowany/płótno, 51 x 63 cm, 1981 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 33. „Okno nocą” – olej/deska, 40 x 55 cm, ok. 1975 r. – aut.: Dorota Strynkiewicz;
 34. „Hieroglify” – olej fakturowany/płótno, 41 x 41 cm, 2007 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 35. „Wieczna femina” – olej fakturowany/płótno, 50 x 50 cm, 2010 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 36. „Krajobraz Mazowsza” – tempera /karton/antyrama, 29 x 42 cm, 1968 r. – aut.: Barbara Bieniulis-Strynkiewicz;
 37. „Witraż” – olej/ płótno, 40 x 55 cm, 2001 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 38. „Po prośbie” – sitodruk fakturowany/płótno, 52 x 82 cm – aut.: Stanisław Mikke;
 39. „Portret burmistrza Ludwika Godzimirskiego” – olej/płótno, 50 x 60 cm, 2010 r. (wg foto) – aut.: Oleg Pjak;
 40. Szkic do: „Polska 80” – olej/płótno, 27 x 41 cm, 1981 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 41. „Cadyk” (portret uczonego Żyda) – olej/deska, 23 x 35 cm – aut.: J. Grodberg;
 42. „Portret żydowskiego kupca” – olej/płótno, 27 x 35 cm – aut.: nieznany;
 43. „Portret starego Żyda w jarmułce” – olej/deska, 28 x 36 cm – aut.: J. Grotger;
 44. „Modły w świątyni” – olej/płótno, 24 x 33 cm – aut.: Gotlieb (Uwaga: poz.: 41-44 i 73 – prawdopodobnie „podróbki” (mistyfikacje „na zadany temat”);
 45. Szkic do: „Metamorfozy” – tempera/karton, antyrama za szkłem, 34 x 50 cm, 1972 r. – aut.: Barbara Bieniulis Strynkiewicz;
 46. „Kwiaty” – tempera/papier, 31 x 31 cm – aut.: prawdop. Dorota Strynkiewicz;
 47. „Strumień w lesie” – olej/płótno, 40 x 50 cm – aut.: nieznany;
 48. „Portret Bazylego Walickiego” – olej/płótno, 33 x 46 cm, 2011 r. (wg foto) – aut.: Oleg Pjak;
 49. „Portret Róży z Nieborskich Walickiej” – olej/płótno, 33 x 46 cm, 2011 r. (wg foto) – aut.: Oleg Pjak;
 50. „Oczy” – olej fakturowany”/płótno z lustrem, 50 x 50 cm, 2014 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 51. „Z zaświatów” – olej/dykta spilśniona, 46 x 58 cm, 2002 r. – aut.: nieznany (z Krakowa);
 52. „Białe ameby”- olej fakturowany/płótno, 50 x 80 cm, 2012 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 53. „Akt kobiecy” – olej fakturowany/płótno, 50 x 60 cm, 1980 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 54. „Jesienne liście” – olej fakturowany/płótno, 30 x 40 cm, 2011 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 55. „Boże Narodzenie” – olej fakturowany/płótno, 30 x 40 cm, 2011 r. – Wacław Gibaszek (Aborgen);
 56. „Przez okienko” – olej/płótno, 30 x 30 cm, 2013 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 57. „Pokolenia” (rzeźba prof. F. Strynkiewicza) – olej/płótno, 30 x 40 cm (projekt okładki książki) – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 58. „Sploty” (rzeźba doc. B.B. Strynkiewiczowej) – olej/płótno, 30 x 40 cm (projekt okładki książki) – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 59. „Silenda – boginka dyskrecji” – olej/płótno (szpachla), 50 x 70 cm, 2011 r. – aut.: Daniel Pawłowski;
 60. „Motyle” – tempera/karton (za szkłem), 49 x 50 cm, 2010 r. – aut.: Dorota Krzymowska;
 61. „Na skraju lasu nocą” – ukraińska intarsja fornirowa, 25 x 38 cm, zakup w 1978 r. – aut. ukraiński, nieznany;
 62. „Zaczarowana Starówka” („Pijane domy”) – olej fakturowany/płótno (szpachlą), wym.: 27 x 41 cm, przed 2010 r. – aut.: W. Narowski;
 63. „Okno nocą” (szkic mogielnicki) – olej/płótno, 30 x 40 cm, 1999 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 64. „Dworek zaściankowy” – olej/płótno, 19 x 25 cm, zakup w 2012 r. – aut.: J. Wojtkowiak;
 65. „Chata zrębowa” – foto/papier, 11 x 18 cm, zakup w 2014 r. (od Dariusza Stopczyńskiego) – aut. foto nieznany;
 66. „Mogielanka nocą” – olej/tektura (za szkłem), 20 x 29 cm, ok. 1980 r. – aut.: Dorota Strynkiewicz;
 67. „Impresja jesienna” – olej/płótno, 17 x 30 cm, zakup w 2010 r. – aut.: Gudak (?) (malarz ze Śląska);
 68. „Erotyk 1” – tempera, tusz/płyta spilśniona, 11 x 13 cm, 1983 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 69. „Erotyk 2” – tempera, tusz/płyta spilśniona (za szkłem), 15 x 21 cm, 1984 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 70. „Erotyk 3” – tempera, tusz/karton (za szkłem), 11 x 15 cm, 1984 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 71. „Wiosna” – tempera/karton (za szkłem), 17 x 21 cm, 1984 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 72. „Konstrukcje przestrzenne” – olej fakturowany/płótno, 30 x 40 cm, 2012 r. – aut.: Wacław Gibaszek (Aborgen);
 73. „Kudowa-Zdrój” (widok z okna hotelu „Patria”) – akwarela/karton (za szkłem), 17 x 24 cm, 1947 r. – aut.: Zygmunt Bieniulis (junior);
 74. „Portret Żydówki” – olej/płótno, 18 x 24 cm, kopia oryg. z 1882 r. – aut.: H. Lipiński;
 75. „Sporty zimowe” – tusz, pórko/karton, 17 x 24 cm, (z dedykacją dla Doroty – 1979 r.) – aut.: Tomasz (?);
 76. „Sztorm” – metaloplastyka, blacha mosiężna, tłoczona ze sztancy (czekanka ukraińska), wym.: 21 x 32 cm, zakup ok. 1975 r. w Kijowie – aut. ukraiński nieznany;
 77. „Wnętrze pracowni w Mogielnicy” – olej/tektura (za szkłem), 21 x 30 cm, przed 1982 r. – aut.: Dorota Strynkiewicz;
 78. „Martwa natura z jabłkami” – akwarela/papier (za szkłem), 19 x 21 cm – aut.: Łomorowicz;
 79. „Przejście z pracowni na przymurek” – tempera/karton (za szkłem), 21 x 30 cm – aut.: Dorota Strynkiewicz;
 80. „Wcielenia kobiecej natury” (alegoria symboliczna) – olej/sklejka, 15 x 21 cm – aut.: Dorota Strynkiewicz;
 81. „Alegoria sławy” – (rysunek odręczny) tusz/karton (za szkłem), 15 x 21 cm – aut.: Barbara Bieniulis Strynkiewicz;
 82. „Domek na Stegnach, w Mogielnicy” (szkic) – olej/płótno, 31 x 39 cm, 1999 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 83. „Krajobraz Mazowsza” – olej/karton, 29 x 39 cm – aut.: Dorota Strynkiewicz;
 84. „Rysunek symboliczno-alegoryczny” (?) – tusz piórkiem/karton, 23 x 29 cm – aut.: Dorota Strynkiewicz;
 85. „Portret burmistrza Mogielnicy Ryszarda Wiśniowskiego” – olej/płótno, 50 x 60 cm, 2012 r. – aut.: Oleg Pjak;
 86. „Portret burmistrza Mogielnicy Bogumiła Tula” – olej/płótno, 50 x 60 cm, 2012 r. – aut.: Oleg Pjak;
 87. „Portret burmistrza Mogielnicy Bronisława Lewandowskiego” – olej/płótno, 50 x 60 cm, 2010 r. (wg foto) – aut.: Oleg Pjak;
 88. „Portret burmistrza Mogielnicy Sławomira Chmielewskiego” – olej/płótno, 50 x 60 cm, 2010 r. (wg foto) – aut.: Oleg Pjak;
 89. „Portret Barbary Bieniulis” – olej/płótno, 50 x 60 cm, 1948 r. – aut.: L. Bielska;
 90. „Portret prof. Franciszka Strynkiewicza” – olej/płótno, 50 x 60 cm, 2012 r. – aut.: Oleg Pjak;
 91. „Morskie dno” – kilim stilon./płótno, 55 x 65 cm, 2004 r. – aut.: Grzegorz Zdziech;
 92. „Franciszek i Barbara” – foto pocztówk./papier (9,5 x 15 cm), w sepii, lata 70. – aut.: nieznany;
 93. „Mostek w parku” – reprod./papier (oryginał malowany ustami), 12 x 17 cm, 2011 r. – aut.:
 94. „Montaż Pokoleń” – wydruk komputerowy w sepii/papier, 9 x 13 cm, foto orygin. z lat 70. – aut.: nieznany;
 95. „Portret prof. Franciszka Strynkiewicza” – wydruk komputer. w sepii, 9,5 x 14,5 cm, orygin. lata 70. – aut.:
 96. „Fragment działki na Stegnach” – szkic olejny/płótno, 30 x 40 cm, 1999 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 97. „Pionierskie lato” (barwna przystań z żaglami) – olej/płyta spilśniona, 26 x 38 cm – aut.: nieznany;
 98. „Matka Teresa z Kalkuty” (na imieniny Teresy Zdziech) – wyklejka i olej fakturowany/płótno, 60 x 80 cm, 2007 r. (fragmenty wyklejki z 1973 r.) – aut.: Wacław Gibaszek Aborgen;
 99. „Czekanka z rajtarami” (okrągła, głęboko tłoczona ze sztancy, o „tematyce szwedzkiej”) – blacha mosiężna o grub. 0,5 mmm, średnica 35 cm – aut.: nieznany;
 100. „Czekanka bachistyczna” (z przedstawieniami „pseudo-antycznymi”, okrągła, płytko tłoczona ze sztancy) – blacha miedziana, o grub. 0,5 mm, średnica 33 cm – aut.: nieznany;
 101. „Eksplozja lata” – olej/płótno, 79 x 99 cm, 2006 r. – aut.: Wacław Gibaszek Aborgen;
 102. „Biwak przy ognisku” – olej/płótno, 63 x 91 cm, 1983 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 103. „Wisła w dzień” – olej/płótno, 63 x 91 cm, 1983 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 104. „Wisła nocą” – olej/płótno, 63 x 91 cm, 1983 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 105. „Dłoń rzeźbiarza Strynkiewicza” – odlew gipsowy (brak najmniejszego palca), w skali 1 : 1, na drewnianej podstawie, w obudowie ze szkła („akwarium”);
 106. „Clown i Kolombina” – tusz, kredka, tempera/papier z paspartu (wyklejka z rysunkiem dziecka); 19,5 x 28 cm, 2008 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 107. „Dobra wróżka” – kredka, tusz, tempera/papier z paspartu (wyklejka z rysunków dziecka); 17,5 x 26,5 cm, 2008 r. – aut.: Wacław Gibaszek;
 108. „Metaloplastyka (trzyosobowy zespół muzyczny w XVIII-wiecznych, dworskich strojach francuskich) – okrągły talerz – cienkościenny odlew mosiężny, łączony z wytłoczką sztancową, z blachy mosiężnej, o średnicy 40 cm – aut.: nieznany;
 109. „Młyn” (wodny) – barwna reprodukcja fakturowana, wydruk na papierze, 50 x 70 cm – aut.: Francois Boucher;

Jak okazało się niedawno, w 2021r. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, przyjęło darowiznę Andrzeja Bieńkowskiego i Krzysztofa Burka, w postaci ponad 700 szkiców, rysunków i obrazów, autorstwa: Barbary Bieniulis Strynkiewiczowej oraz jej córki – Doroty Strynkiewicz. Więcej na ten temat – w tekście: Od autokuratora do sukcesora Zagłoby”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *