Barbara Bieniulis Strynkiewicz – życiorys

Barbara Bieniulis Strynkiewicz w Mogielnicy przy swojej rzeźbie „Metamorfozy” z 1978 r.

(informacje i uwagi autorskie do katalogu Wystawy z 1971 r.: „Mogielnica – natura i rzeźba”)

Urodzona w Warszawie w 1922 r. Studia – w ASP w Warszawie, w pracowni prof. Franciszka Strynkiewicza. Jako stypendystka rządu francuskiego uzupełnia studia w Paryżu, w 1948 r. Dyplom uzyskała w roku  1950.

Podróże artystyczne – Francja 1948, 1959; Belgia 1948; Włochy 1956, 1959; ZSRR 1968.

Wystawy indywidualne: Warszawa 1967 – Zachęta oraz – od 1963 r. – stała wystawa plenerowa w Mogielnicy (wspólnie z F. Strynkiewiczem). Udział w wystawach krajowych i zagranicznych, m. in.: Plastycy w walce o pokój, Warszawa 1950; I – IV OWP, Warszawa 1950 – 1954; Rzeźba warszawska 1945 – 1958; Warszawa 1958; Rzeźba polska 1945 – 1960, Warszawa 1960; Wystawa rzeźby i grafiki Okręgu Warszawskiego ZPAP, Warszawa 1965; Polska rzeźba plenerowa Opole 1965; Orientacje, Warszawa 1966; I Festiwal sztuk pięknych, Warszawa 1966; Rysunki rzeźbiarzy, Warszawa 1967 – nagroda; II Triennale rysunku, Wrocław 1968; XXV-lecie LWP w twórczości plastycznej, Warszawa 1968; 25 lat rzeźby warszawskiej, Warszawa 1969.

Uczestniczy w konkursach rzeźbiarskich, m. in.: Konkurs Olimpijski, 1952 – I nagroda; Konkurs na pomnik Oświęcim-Brzezinka, 1952 – wyróżnienie; Konkurs na pomnik Bohaterów Warszawy,
1958. Współautorka (z F. Strynkiewiczem) Pomnika partyzanta, w Kraśniku, 1966.

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historycznego M. St. Warszawy, Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie, Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Autorka artykułów i recenzji, zamieszczanych w latach 1948-1950 w „Przeglądzie Artystycznym”, „Nowinach Literackich”, „Problemach” oraz monografii „Rzeźba francuska XIX i XX wieku”, Czytelnik 1947.

Po artystce zostały także – pisane pięknym, polskim językiem – eseje na temat, szeroko rozumianej wrażliwości plastycznej i sztuki. Stanowią one swoisty „elementarz” wychowania plastycznego – zbiór podstawowych pojęć, przekazanych w przystępny sposób – w sam raz dla osoby początkującej „na niwie” zainteresowania sztukami plastycznymi. Ich zapowiedzią jest powyższy skrót. Będą one sukcesywnie prezentowane na łamach działu: „Edukacja plastyczna”.

(G. Z.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *