• Ultima ratio, czyli wspólnotowa ostateczność

              „Dziwny jest ten świat…”  W dn. 11 lipca 2016 r. zapadła w Grójcu Decyzja Nr 10.19/2016 – realizowanego postępowania administracyjnego, z wniosku przewodniczącej Zarządu mogielnickiej „Wspólnoty” – w sprawie: O ustalenie aktualnego wykazu osób uprawnionych do udziału we „Wspólnocie”. Decyzję o umorzeniu postępowania wydał po dwóch latach – z upoważnienia Starosty Grójeckiego – kierownik…

  czytaj dalej

 • Notatki z rejestru członków

    Wypisy (wybrane pozycje) z Rejestru członków-udziałowców mogielnickiej „Wspólnoty” (sporządzone w 1992 r. – dot. osób, z którymi należało odbudować kontakt) L.p.  Imię i nazwisko,   Adres zamieszkania,  Tytuł udziału,   Numer legitym.,  Wymiar udziału 1.  Budziszewski Zygmunt,   W-wa ul. Jasińskiego 6 m 4;  grunt,    000203,     3  i ½ morgi;                  2. Budziszewska Amelia,  z  Grudziądza,                            grunt,      …

  czytaj dalej

 • Trzeci zakręt dziejów

  Prezentowany tu wykaz może być źródłem informacji dotyczącej lokalizacji i zasięgu wspomnianego pożaru, a tym samym – wieku mogielnickich domów drewnianych (czyli: które z nich odbudowano w 1861 r., a które są starsze?). Drewno pochodziło z Kompleksu Mogielnica, gdyż Kompleks Dąbrowa został zakupiony przez Komitet Leśny dopiero w roku 1884 – przy sposobności parcelacji majątku.…

  czytaj dalej

 • Wspólnota, czyli: zapis własności wspólnej

                          Anachronizm każdej wspólnoty polega na tym, że – jako kategoria i zjawisko – wywodzi się ze wspólnoty pierwotnej. Oznacza to konstrukcję mentalną sprzed tysięcy lat, która podlega zderzeniu, konfrontacji i ubogaceniu, o wspomniane tysiące lat bytowych doświadczeń człowieka. Ponieważ świat – po owych tysiącach lat – jest już zgoła inny, a mentalność człowieka…

  czytaj dalej

 • Kolejny, czwarty zakręt dziejowy?

  Skąd pytanie? Nie dlatego, bym miał wątpliwości – pytam, gdyż nie wiem, ile zakrętów dziejowych „zaliczyła” Mogielnica wcześniej. Bo każdy z nich spowodował duże zmiany i miał ważne, dla dalszego rozwoju naszego miasta, znaczenie.

  czytaj dalej

 • Refleksje o „Wspólnocie”

  Z górą pięć wieków Mogielnica  była prywatną własnością księży cystersów z Sulejowa. W okresie tym – przy spolegliwej akceptacji opatów, klasztornych dziedziców – ukształtowała się tu  tradycja wspólnego  korzystania mieszkańców Mogielnicy z naturalnych zasobów tutejszych:  lasów, pastwisk i nadrzecznych łąk. Finalnym wyrazem zachowania tych tradycji, było powołanie do życia, w 1846 roku (wprawdzie po wieloletnim…

  czytaj dalej

 • Założycielskie intencje

              Intencją inicjatorów „Wspólnoty” nie była filantropia. Podpisujący akt notarialny, ówcześni dziedzice Mogielnicy – Piotr Wichliński i Klementyna z Kozietulskich – działali w widocznym pośpiechu, jednostronnie i bez konsultacji ze stroną zainteresowaną – prawdopodobnie pod presją wydarzeń powstania chłopskiego Jakuba Szeli.             Proces sądowy – pierwotnie przeciwko opatowi Konwentu Cystersów z Sulejowa – trwał od…

  czytaj dalej

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *