Notatki z rejestru członków

  Wypisy (wybrane pozycje) z Rejestru członków-udziałowców mogielnickiej „Wspólnoty”

(sporządzone w 1992 r. – dot. osób, z którymi należało odbudować kontakt)

L.p.  Imię i nazwisko,   Adres zamieszkania,  Tytuł udziału,   Numer legitym.,  Wymiar udziału

1.  Budziszewski Zygmunt,   W-wa ul. Jasińskiego 6 m 4;  grunt,    000203,     3  i ½ morgi;                 

2. Budziszewska Amelia,  z  Grudziądza,                            grunt,       000034,       5 i ½ morgi;

3. Braneckiego Antoniego (spadkobiercy) z Mogielnicy;   grunt,       000178,       6 i ½ morgi;

4. Dudziński Franciszek, Szczecin ul. Leona Hejki 17/14;  grunt,    000541,       1 morga;

5.  Dębniak Czesław, W-wa ul. Widok 20 m 8,                   grunt,      000627,       ¼ morgi;

6.  Dodatko Marianna, z Mogielnicy,                                 grunt,      000626,        ½ morgi;

7.  Gulina Andrzej Józef,  W-wa ul. Filtrowa ,                   grunt,       000468,       1 i ½ morgi;

8.  Jaworskiego Szymona (spadk.), W-wa ul. Stawki 19 m 57, grunt,  000728,  3 i 3 ½ morgi;

9.  Jóźwickiego Antoniego (spadk.),  z Mogielnicy,  dom  i grunt,      000449,     5 mórg;

10.  Jarzębińskiej Stefanii (spadk.), z Warszawy,               grunt,     000512,     3 morgi;

11. Jóźwickiego Jana (spadkobiercy) W-wa,                      grunt,     000072,     3,  7/16 morgi;

12. Jóźwicki Stefan , Żyrardów, ul. Dekerta 12 m 7;  dom,                        000637,           1, ½ morgi;

13.  Jakubowskiego Edmunda (spadkobiercy), dom i grunt,         000886,           6 mórg;

14.  Kowalskiej  Teofili (spadkobiercy),  Opoczno,    grunt,           000325,           3 morgi;

15.  Nastuli Leona i Heleny (spadk.: Krystyna),   grunt,               000719,           3 morgi;

16.  Orzechowska Józefa,  Katowice ul. Kościelna 39;      dom,   000064,           3 morgi;

17.  Trzosińskiego Stefana i Stefanii (spadk. z Gdańska);  grunt,  000326,           5 i 2/3 morgi;

18.  Wencla Jana  (spadkobiercy),    grunt,                                     000664,          13 i ½ morgi;

19.  Michalski Jan,  Kalisz, ul. Śródmiejska 13 m 4; dom i grunt,   000104,        9 mórg;

20.  Krasnodębska Maria, Kłodzko, ul. Jaskółcza 6 m 1,              000026,           1 morga;

21.  Górniewska Józefa, Czemiętowa pocz. Sieczenko,  dom,       000499,           6 mórg;

22.  Życzyńskiego Edwarda (spadk.),  Piaseczno;   dom i grunt    000182,           6 mórg;

23.  Bystrzejewscy Lucyna i Jan, Piastów, ul. E. Platter 3a;   dom,  000496,       6 i 8/18 morgi;

24.  Jaroszkiewicz Zenon, Grodzisk. Maz. ul. Krótka 5;   grunt,   000206,           2/3 morgi;

25.  Jasiorowska Stanisława, Bydgoszcz, ul. Chrobrego 10 m 4;  grunt, 000470,  1 i 1/2morgi;

26.  Kapuściński Stefan, Gdynia ul. Czerw. Kosynierów 106;  grunt, 000114,     2 morgi;

27.  Kapuściński Marian,  Mszczonów,  grunt,                              000428            1 i 1/3 morgi;

28.  Wencel Mariab i Zofia,  Sopot ul. Obrońców Monte Kas.; dom i grunt, 000142, 6,3,4morgi;

29.  Liszewska Maria, Starogard Szczeciński, ul. 11 Pułku Piech.;    000230,     2 morgi;

30.  Podogrodzki Bronisław,  Radzymin, ul. Warszawska 45,  grunt;  000524,   4 i 1/3 morgi;

31.  Podogrodzka Aniela,  W-wa ul. Ożarowska 69;  grunt,           000032,           3 morgi;

32.  Podogrodzki Zbigniew, Inowrocław ul. Wałowa 21;    grunt,   000121,  1 i ½ morgi;

33.  Franciszka Irena Szufladowicz, Sopot, ul. Chopina 7 m 5;   grunt,  000025,   1 i 2/3 morgi;

34.  Strzelczyk Lucyna,  Łódź ul. Sienkiewicza 25;    grunt,    000347,    3 i ¼ morgi;

35.  Strynkiewicza Henryka (spadkobiercy), Pęgów k/Wrocławia;  grunt,  000436,  4 i 1/48 morgi;

36.  Wincewicz Czesław,  Międzyrzec Podl.;    grunt,         000327,          5 i ¼ morgi;

36.  Wiśnik Anna,  Rawa Maz. ul. Słowackiego;     dom, grunt,  000433,              3 morgi;

37.  Wielocka Helena,  Łódź, ul. Próchnika 16 m 36;    grunt,    000191,    1 morga;

38.  Kilowska Stefania,  Opole, ul. Oziemska 19;   grunt,    000494,   1 i ½ morgi;

39.  Michalski Jan,    Kalisz, ul. Śródmiejska 13 m 4;        9 mórg;

Komentarz do wypisów z Rejestru

         Powyższe dane personalne członków-udziałowców „Wspólnoty”, już w 1992 r. wymagały kontaktu i aktualizacji (w tym celu je wynotowano na odrębnej liście). Numery legitymacji dwucyfrowe (poprzedzone czterema zerami) są najstarsze (np. Podogrodzkiej Anieli, Jóźwickiego Jana, Orzechowskiej Józefy czy Budziszewskiej Amelii.  Mogą to być udziały najwcześniejsze, z pierwotnego nadania (za czasów dziedzica Piotra Wichlińskiego), ale mogły pochodzić także z późniejszych transakcji kupna-sprzedaży. Pierwotne nadania udziałów miały następujący, uzgodniony charakter:  za dom w Mogielnicy – 3 morgi, za grunt w granicach Mogielnicy – 3 morgi (dlatego są osoby mające udział 6, a nawet 9 mórg). Łączny wymiar nadań udziałowych musiał się bilansować z łącznym areałem gruntów „Wspólnoty” (były to więc swoiste „akcje”). Pierwotne udziały były przekazywane zstępnym niepodzielnie (należało więc w rodzinie członka-udziałowca uzgodnić, kto przejmuje całościowy udział we „Wspólnocie”). Późniejsze udziały stały się „ułamkowe” i są skutkiem wprowadzenia przez samorząd „Wspólnoty” zasady dzielenia udziałów. Skutkiem tego był stopniowy zanik kontroli nad łącznym wymiarem udziałów i rosnące rozproszenie (dezintegracja) prawa własności. Nie mam dowodów, ale – jak sądzę – pierwotnie wypłacano udziałowcom dywidendy. Po utracie kontroli nad legitymacjami i udziałami – wypłata dywidend stała się niemożliwa, a nadto nie starczało na ten cel wygospodarowanych środków.

            Spadkobiercy Nastulów: Leona i Heleny – byli to rodzice Krystyny Nastulanki (która miała  brata – Janusza – mającego córkę Annę). Krystyna zmarła bezpotomnie – aż do śmierci przyjeżdżała do Mogielnicy, gdyż miała tu dom po rodzicach – dlaczego nie kontaktowano się z nią w „sprawach wspólnotowych”?

            Spadkobiercy Trzosińskich: Stefana i Stefanii – mieli dwoje dzieci: Elżbietę (w     Gdańsku) i Radosława (lekarza z Sopotu); dalsze ich losy i losy ich potomstwa – nieznane.

            Spadkobiercy Kowalskiej Teofii – pochodziła z Nastulów (córka Józefa i Anny z Prokopowiczów). Jej mąż – Antoni – miał (przed II wojną św.) aptekę w Łodzi; mieli troje dzieci: córki: Marylę i Elżbietę (Maryla wyszła za mąż za Piotra Kołbuka i mieli syna – Bogdana; Elżbieta zmarła w młodości bezpotomnie; obydwie siostry już nie żyją i spoczywają na Cmentarzu Bródnowskim, w Warszawie). Bratem obu sióstr był Michał – późniejszysędzia, zamieszkały w Warszawie – dalsze losy i potomstwo – nieznane).

            Spadkobiercy Jóźwickiego Antoniego – w 1992 r. miał jedyną córkę: Jarzębińską Zofię, zam.: w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Wojska Polskiego 28 m 18; (skoro jest adres, to dlaczego nie utrzymywano z nią kontaktu?);

            Przykładowy wywód dziedziczenia Jóźwickiego Jana, może    uświadomić skalę zaszłości i wynikające z nich konsekwencje.

         Jan Jóźwicki był ojcem mojego dziadka „po kądzieli”, czyli moim pradziadkiem macierzystym. Był karczmarzem z Wilkowa, który ożenił się z Marianną Buczkiewicz z Mogielnicy. Miał dwóch (lub trzech – nie wiem na pewno) synów: Antoniego (który z powodu kalectwa był znany jako: Kulawy Jóźwicki),  Franciszka (mojego dziadka), któremu – z powodu niskiego wzrostu – nadano „ksywę”: Kleiny oraz dwie córki: Reginę i Wiktorię (które pracowały jako ochroniarki, czyli przedszkolanki, u sióstr zakonnych w Nowym Mieście n/Pilicą). Zgodnie z treścią aktu urodzenia: Franciszek Jóźwicki był z rocznika 1885, a jego ojciec – Jan – (zgodnie z aktem) miał w chwili chrztu św. swego syna – 39 lat – był zatem z rocznika 1846. Jest prawdopodobne, że Jan – wnuk (czyli: Skikocz) odziedziczył udział po swym dziadku (Janie – karczmarzu) – wówczas linia dziedziczenia jest krótsza (i są to 3-4 pokolenia).

            Antoniemu (Kulawemu Jóźwickiemu), zgodnie z wykazem, przysługiwał odrębny udział (jako najstarszy brat miał zapewne własny dom i grunt). 

            Franciszek – miał troje dzieci z pierwszego małżeństwa (Jana, Jadwigę i Mieczysława) i czwarte (Teresę – moją matkę) z drugiego małżeństwa (z moją babką – Marianną ze Strynkiewiczów). Teresa – miała dwoje dzieci, z których jest troje wnuków i jeden prawnuk.

            Jan (z „Ksywą” – Skikocz – nazwany imieniem po dziadku-karczmarzu) – miał czworo dzieci (Kazimierza – ze Szczecina, Tadeusza – ze Szczytna, Bogusławę – z Goleniowa, druga z córek – mieszkała w Koszalinie).

Jadwiga miała jedną córkę – Urszulę (z Wałbrzycha), która ma dwoje dzieci (syna Wojciecha (dwoje dzieci) i córkę Małgorzatę (również posiadającą dwoje dzieci).

            Mieczysław – we wrześniu 1939 r., w wieku 23 lat – poległ (bezpotomnie) w Bitwie nad Bzurą.  Nie ma nigdzie grobu i do dziś nie udało się ustalić, gdzie spoczywa…

Wyżej wymienieni – to jednak populacja potomków

Dopiero spośród nich – w trybie dobrowolnego porozumienia, w poszczególnych rodzinach – wyłaniano uprawnionych do „Wspólnoty”. Z powyższego widać jednak tendencyjny charakter przyjętej organizacji jej funkcjonowania: najwyraźniej z intencją perspektywicznej, sukcesywnej, weryfikacji członków-udziałowców. Czy w statucie „Wspólnoty” istnieje zapis, dotyczący zasad przejmowania „bezspadkowych” udziałów? Nie mam dostępu do tej informacji. Gdyby jednak tak było – oznaczałoby to prawo do sukcesywnej integracji cudzej, rozproszonej własności prywatnej. Czy to, co od lat dzieje się z mogielnicką „Wspólnotą”, nie jest realizacją takiego właśnie scenariusza?Powyższy stan i spostrzeżenia wynikają z notatek z 1992 r. Nie sądzę, aby zasygnalizowane tu nieprawidłowości zostały kiedykolwiek później skorygowane. Przypuszczam, że „niepełny wymiar” rejestru członków-udziałowców nadal pogłębia się.  Dziś jest ich już połowa stanu z 1992 r.!

Z tych właśnie powodów – w realiach narastającego rozproszenia, braku kontaktów, wymiany poglądów i braku wzajemnych rozliczeń – twierdzę, że pierwotną zbiorową własność prywatną sprzed 178 lat – można dziś uznać za współczesną własność publiczną Mogielnicy!          

      (G. Z.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *